Jacque Lauritsen

UNDERVISNING

 

2023- 2022

DSF Studio (Dansk Skuespiller Forbund)                                               Hamlet Studio (Hamlet Scenen, Helsingør                                                                          

2018-20

Aalborg Talentakademi
2016- Københavns Film- og Teaterskole
2015 Teater Play, København
2013-22 Skuespillerakademiet, København
2011-13 Borups Højskole, København
2011-13 Højskolen Snoghøj, Fredericia
2007-12 Det Danske Musical Akademi, Fredericia
2005- "Som du taler, lytter andre" - kursus i mundtlig formidling 
2004 Skoleprojekt ”Lån mig dit magiske øje”, Nykøbing Mors
2003-08 Teaterskolen Holberg, København
2002 Limfjordsteatrets sommerskole for børn og unge
2000-04 Musical-skolen i København 
1998-04 Hovedstadens Oplysningsforbund, København

 

FAG

Improvisation: Udfra basale dramaøvelser og improvisationer trænes scenisk nærvær, spontanitet, samarbejde, kropssprog og statusspil. Inspiration: Keith Johnstone og Dario Fo.

Shakespeare: Arbejde med monologer og dialoger af ”verdens største dramatiker” - med særlig vægt på gestikkens stringens og stemmens brug som nøglerne til at spille Shakespeare. Derudover trænes tekstforståelse og versemål samt undervises i Shakespeares tid og teater. Inspiration: Bl.a Nadine George.

Det kreative samspil: Arbejde med udvalgte scener fra klassiske og moderne skuespil af bl.a. Tjekhov, Strindberg, Sheppard og Mamet. Udfra den præmis at teater handler om relationer, rettes fokus mod samspillet mellem karaktererne fremfor isolerede egne følelser. Inspiration: Earle Gister og Sanford Meisner

Dramatisk sangfortolkning: Enhver sang rummer en fortælling. At foredrage en sang kræver derfor det samme arbejde som at spille en dramatisk tekst. Herudfra trænes tekstfortolkning, scenisk fokus, frasering og sammenhæng mellem melodiske forløb og følelsesmæssige højdepunkter. Der arbejdes ikke med decideret sangteknik. Inspiration: David Brunetti

Teaterhistorie på gulvet: En gennemgang af de væsentligste perioder i teaterhistorien fra antikken til nutiden. Oplæggene kombineres med spil på gulvet, hvor eleverne prøver kræfter med de forskellige perioders særlige teknik, form og indhold.